Chúng tôi luôn tự đặt ra cho mình câu hỏi, làm thế nào để sản phẩm có chất lượng đồng nhất cho tất cả các đơn hàng, có thể đáp ứng được các yêu cầu khắt khe của khách hàng trên toàn thế giới mới là điều quan trọng nhất.

Nhận thức và trả lời cho câu hỏi này nên tất cả sản phẩm của Xí Nghiệp Bao Bì Đồng Nai được sản xuất dưới quy trình kiểm tra chặt chẽ bằng máy và cảm quan cho từng công đoạn cụ thể theo lưu đồ sản xuất như sau:

 

 

01. Kiểm tra nguyên liệu, chỉ, vải, đai

Thiết bị này dùng kiểm tra lực căng của nguyên liệu, chỉ, đai của bao XNBBĐN. Việc kiểm tra được điều khiển bằng máy tính và kết quả thử nghiệm xuất hiện trên màn hình ngay lập tức.

 

 

 

02. Kiểm tra xử lý tia cực tím 

Thiết bị này dùng để kiểm tra khả năng chống tia cực tím của bao XNBBĐN. Việc kiểm tra được điều khiển bằng máy tính và kết quả thử nghiệm sẽ được hiển thị trên màn hình ngay lập tức.

 

 

03. Kiểm tra chất lượng bao XNBBĐN 

Thiết bị này dùng để kiểm tra sức căng của bao XNBBĐN. Việc kiểm tra được điều khiển bằng máy tính và kết quả thử nghiệm sẽ được hiển thị trên màn hình ngay lập tức.