Các sản phẩm bao Xí Nghiệp Bao Bì Đồng Nai của chúng tôi dành cho hóa chất được sản xuất theo tiêu chuẩn chung của quốc tế, hoàn thiện từ công đoạn hạt nhựa đến kiểm tra và đóng gói toàn diện. Do đó, mọi thành viên của XNBBĐN cùng tham gia vào quy trình kiểm soát chất lượng bảo đảm chất lượng đồng bộ cho bao XNBBĐN đạt tiêu chuẩn hóa chất làm ra sẵn sàng sử dụng.

Quy cách:

 

 

 

 

Khối lượng : 1000kg
Kích thước : 900mm x 1350mm
Nút đáy : 1100 x 1400
Ống tròn : 1730 - 1880mm x 1200 - 1400mm

 

 

 

 

 

 

Cung cấp khác