Ngoài các sản phẩm tiêu chuẩn, Xí Nghiệp Bao Bì Đồng Nai còn sản xuất theo thiết kế, ý tưởng hoặc yêu cầu riêng của khách hàng. Đặc biệt chúng tôi có thể cung cấp những sản phẩm đã khử từ (chống tĩnh điện) theo yêu cầu khách hàng.

 

 

 

 

Cung cấp khác