Xí Nghiệp Bao Bì Đồng Nai được đầu tư mới toàn bộ nhà xưởng đúng tiêu chuẩn, trang thiết bị máy móc mới 100% với công nghệ hiện đại nhất để sản xuất 1,2 triệu bao/năm. 

 

Xí Nghiệp Bao Bì Đồng Nai  đã quyết định đầu tư trọn vẹn cho dây chuyền sản xuất bao XNBBĐN (bao Jumbo, bao dệt PP, bao cồng kềnh, bao lớn, bao tải công nghiệp) từ giai đoạn đùn sợi dẹp và sợi mono, tráng màng cho đến dệt vải, dây đai, dây cột và cuối cùng là giai đoạn in ấn, may hoàn thiện. Mỗi công đoạn sản xuất bắt đầu từ nguyên liệu nhựa đều được kiểm tra chất lượng bằng những thiết bị tiên tiến của Anh, Mỹ. Việc đầu tư này nhằm tránh phụ thuộc vào các nhà sản xuất phụ và để đảm bảo được thời gian giao hàng và công tác kiểm tra trọn vẹn chất lượng sản phẩm trong toàn bộ dây chuyền sản xuất.

 

01. Trộn nguyên liệu

PP Resin, PE Resin, Master Batch, Color, UV Stabilizer.

 

 

02. Kéo sợi

PP tape-line.
 

 

03. Dệt

 

 

 

04. Tráng

 

 

05. Cắt
 

 

06. In ấn
 

 

07. May bao

 


 

08. Làm sạch bao

 

 

 

09. Quản lý chất lượng 
 

 

10. Đóng gói 

 


 

11. Lưu kho

 

 

12. Xí nghiệp Bao Bì Đồng Nai

 

 

Bao của Xí Nghiệp Bao Bì Đồng Nai sản xuất theo công nghệ giá trị toàn cầu sẽ giúp giữ nguyên mãi những giá trị sản phẩm của bạn.