Các sản phẩm bao Xí Nghiệp Bao Bì Đồng Nai của chúng tôi dành cho thực phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn phòng sạch thực phẩm, thao tác sạch từ công đoạn cắt, may, dò kim loại, đến kiểm tra chất lượng và đóng gói toàn diện. Sản phẩm được sản xuất thân thiện với môi trường. 

Quy cách

 

 

 

 

 

Khối lượng : 1000kg
Kích thước : 900mm x 1350mm
Nút đáy : 1100 x 1400
Ống tròn : 1730 - 1880mm x 1200 - 1400mm

 

   

 

 

 

 

 
   
 

 

Cung cấp khác